Visie

Visie

Kop en staart

Concepten bedenken doe je aan het begin van een ontwikkelproces. Toch wil dat voor mij niet zeggen dat ik me uitsluitend in de Kop van het proces beweeg. Inspiratie, kennis en ideeën doe ik vaak juist op in de staart van het proces.

Mijn ervaringen in de flat Kleiburg zijn daarvan een mooi voorbeeld. Door op elke open dag zelf aanwezig te zijn kreeg ik ideeën die ik in een volgend project weer gebruik. Zo kwam ik in contact met de mensen van het Kleiklooster die gezamenlijk een hele galerij kochten. Ja wat een goed idee: je eigen buren kiezen en een overmaat aan meters kopen voor de activiteiten die je gezamenlijk wilt ondernemen. Het leidde ertoe dat elders in een project grote casco  ‘modules’ werden aangeboden (van ca. 700 m2 BVO) die door een groep van kopers zelf worden ‘verkaveld’.

In het concept voor de Bijlmerbajes werd één toren door mij herbestemd als ‘Air BB’, als zoveel mensen nieuwsgierig zijn hoe het daar binnen is, waarom dan niet een nachtje BB mogelijk maken? En in dit geval zijn de inkomsten voor de buurt; dus niet de focus op de lasten,  maar op de lusten.

In Alphen begon de herontwikkeling van de Rijnhaven met veel koffie drinken bij de huidige ondernemers. Pas als die hun verhaal kwijt kunnen, en met vertrouwen naar de toekomst kijken ontstaat er ruimte voor herontwikkeling.

De brug slaan tussen gemeentelijke ambities enerzijds en daadwerkelijke gebruikers anderzijds betekent dat je achter je laptop vandaan moet komen. Op de fiets door steden en gebieden, struinen door leegstaande gebouwen en verzamelen van vintage objecten zijn dan ook mijn favoriete bezigheden.